Ngắm nhìn các website và phần mềm quen thuộc hiển thị trên màn hình 49 inch siêu dài của Samsung

2018-02-20 20:26:04 | Lượt xem 1070

Ngắm nhìn các website và phần mềm quen thuộc hiển thị trên màn hình 49 inch siêu dài của Samsung

Trang chủ của Netflix:

 

 

Xem "Chris Rock: Tamborine" trên Netflix:

 

 

Một trang YouTube:

 

 

Xem video trên YouTube:

 

 

Một video YouTube với tỉ lệ 32:9:

 

 

Một trang cá nhân trên Twitter:

 

 

Trang chủ của Facebook:

 

 

Gmail:

 

 

Trang chủ của Amazon:

 

 

Trang sản phẩm của Amazon:

 

 

Reddit:

 

 

Launchpad của Macbook Pro:

 

 

Một trang Wikipedia:

 

 

Google Maps:

 

 

Trang chủ của Google:

 

 

Trang kết quả của Google:

 

 

Trang kết quả hình ảnh của Google:

 

 

Instagram:

 

 

Pinterest:

 

 

iTunes:

 

 

 

 

 

Tham khảo Business Insider

 

 

BÀI VIẾT KHÁC