Liên Hệ

Thông tin liên hệ công ty GIB Việt Nam

Các công ty đối tác, bạn hàng vui lòng liên hệ :

Công ty Trách nhiệm hữu hạn GIB Việt Nam

Địa chỉ: Số 21TT25, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 02463 294 853 - Mobile: 0988 96 98 97

Website: gib.vn  |  Email: admin@gib.vn