Phụ kiện vòng bi
Mã quốc tế: Mã của Nga: Hãng: Kiểu: d: D: B:
Mã quốc tế Mã của Nga Kiểu Hãng Mã theo hãng d D B Chi tiết
NUC3004CV - cylindrical roller bearing SND NUC3004CV 20 mm 42 mm 16 mm Chi tiết
NUC3004CV - cylindrical roller bearing SND NUC3004CV 20 mm 42 mm 16 mm Chi tiết
UCK328 K 90628 Pillow Block Bearings ASAHI UCT328 140 mm 145 mm 515 mm Chi tiết
UCK326 K 90626 Pillow Block Bearings ASAHI UCT326 130 mm 135 mm 465 mm Chi tiết
UCK324 K 90624 Pillow Block Bearings ASAHI UCT324 120 mm 126 mm 432 mm Chi tiết
UCK322 K 90622 Pillow Block Bearings ASAHI UCT322 110 mm 117 mm 385 mm Chi tiết
UCK321 K 90621 Pillow Block Bearings ASAHI UCT321 105 mm 112 mm 345 mm Chi tiết
UCK320 K 90620 Pillow Block Bearings ASAHI UCT320 100 mm 108 mm 345 mm Chi tiết
UCK319 K 90619 Pillow Block Bearings ASAHI UCT319 95 mm 103 mm 322 mm Chi tiết
UCK318 K 90618 Pillow Block Bearings ASAHI UCT318 90 mm 96 mm 312 mm Chi tiết
UCK317 K 90617 Pillow Block Bearings ASAHI UCT317 85 mm 96 mm 298 mm Chi tiết
UCK316 K 90616 Pillow Block Bearings ASAHI UCT316 80 mm 86 mm 282 mm Chi tiết
UCK315 K 90615 Pillow Block Bearings ASAHI UCT315 75 mm 82 mm 262 mm Chi tiết
UCK314 K 90614 Pillow Block Bearings ASAHI UCT314 70 mm 78 mm 252 mm Chi tiết
UCK313 K 90613 Pillow Block Bearings ASAHI UCT313 65 mm 75 mm 238 mm Chi tiết
UCK312 K 90612 Pillow Block Bearings ASAHI UCT312 60 mm 71 mm 220 mm Chi tiết
UCK311 K 90611 Pillow Block Bearings ASAHI UCT311 55 mm 66 mm 207 mm Chi tiết
UCK310 K 90610 Pillow Block Bearings ASAHI UCT310 50 mm 61 mm 191 mm Chi tiết
UCK309 K 90609 Pillow Block Bearings ASAHI UCT309 45 mm 57 mm 178 mm Chi tiết
UCK308 K 90608 Pillow Block Bearings ASAHI UCT308 40 mm 52 mm 162 mm Chi tiết
UCK307 K 90607 Pillow Block Bearings ASAHI UCT307 35 mm 48 mm 150 mm Chi tiết
UCK306 K 90606 Pillow Block Bearings ASAHI UCT306 30 mm 43 mm 137 mm Chi tiết
UCK305 K 90605 Pillow Block Bearings ASAHI UCT305 25 mm 38 mm 122 mm Chi tiết
UCK212 K 90512 Pillow Block Bearings ASAHI UCT212 60 mm 65 mm 196 mm Chi tiết
UCK211 K 90511 Pillow Block Bearings ASAHI UCT211 55 mm 56 mm 191 mm Chi tiết
UCK210 K 90510 Pillow Block Bearings ASAHI UCT210 50 mm 52 mm 153 mm Chi tiết
UCK209 K 90509 Pillow Block Bearings ASAHI UCT209 45 mm 49 mm 149 mm Chi tiết
UCK208 K 90508 Pillow Block Bearings ASAHI UCT208 40 mm 49 mm 146 mm Chi tiết
UCK207 K 90507 Pillow Block Bearings ASAHI UCT207 35 mm 43 mm 132 mm Chi tiết
UCK206 K 90506 Pillow Block Bearings ASAHI UCT206 30 mm 38 mm 118 mm Chi tiết
UCK205 K 90505 Pillow Block Bearings ASAHI UCT205 25 mm 34 mm 104 mm Chi tiết
UCK204 K 90504 Pillow Block Bearings ASAHI UCT204 20 mm 31 mm 104 mm Chi tiết
UCK328 K 90628 Pillow Block Bearings FYH UCT328 140 mm 145 mm 515 mm Chi tiết
UCK326 K 90626 Pillow Block Bearings FYH UCT326 130 mm 135 mm 465 mm Chi tiết
UCK324 K 90624 Pillow Block Bearings FYH UCT324 120 mm 126 mm 432 mm Chi tiết
UCK322 K 90622 Pillow Block Bearings FYH UCT322 110 mm 117 mm 385 mm Chi tiết
UCK321 K 90621 Pillow Block Bearings FYH UCT321 105 mm 112 mm 345 mm Chi tiết
UCK320 K 90620 Pillow Block Bearings FYH UCT320 100 mm 108 mm 345 mm Chi tiết
UCK319 K 90619 Pillow Block Bearings FYH UCT319 95 mm 103 mm 322 mm Chi tiết
UCK318 K 90618 Pillow Block Bearings FYH UCT318 90 mm 96 mm 312 mm Chi tiết
UCK317 K 90617 Pillow Block Bearings FYH UCT317 85 mm 96 mm 298 mm Chi tiết
UCFLU328 L 90628 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL328 140 mm 145 mm 400 mm Chi tiết
UCFLU326 L 90626 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL326 130 mm 135 mm 360 mm Chi tiết
UCFLU324 L 90624 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL324 120 mm 126 mm 330 mm Chi tiết
UCFLU322 L 90622 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL322 110 mm 117 mm 300 mm Chi tiết
UCFLU321 L 90621 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL321 105 mm 112 mm 270 mm Chi tiết
UCFLU320 L 90620 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL320 100 mm 108 mm 270 mm Chi tiết
UCFLU319 L 90619 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL319 95 mm 103 mm 250 mm Chi tiết
UCFLU318 L 90618 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL318 90 mm 96 mm 235 mm Chi tiết
UCFLU317 L 90617 Pillow Block Bearings ASAHI UCFL317 85 mm 96 mm 220 mm Chi tiết