Top 5 phát minh tuyệt vời của phụ nữ làm thay đổi cả thế giới

2017-12-06 22:53:50 | Lượt xem 134

Top 5 phát minh tuyệt vời của phụ nữ làm thay đổi cả thế giới

1.Bút xóa

 

Bà Bette Nesmith - người đã phát minh ra bút xóa

Bà Bette Nesmith - người đã phát minh ra bút xóa

 

2.Túi giấy

 

Túi giấy - một sản phẩm tiện lợi và có khả năng chứa được nhiều đồ

Túi giấy - một sản phẩm tiện lợi và có khả năng chứa được nhiều đồ

 

3.Bỉm trẻ em

Thiết kế đầu tiên của bỉm giữ cho chất thải của bé không tràn ra ngoài

Thiết kế đầu tiên của bỉm giữ cho chất thải của bé không tràn ra ngoài

Ngày nay, phát minh của bà vẫn rất hữu dụng

Ngày nay, phát minh của bà vẫn rất hữu dụng

 

4.Hệ thống truyền tín hiệu không dây

 

Phát minh của bà vẫn được sử dụng rộng rãi hiện nay

Phát minh của bà vẫn được sử dụng rộng rãi hiện nay

 

5.Máy tính điện tử

 

Bà Grace Murray Hopper là một nhà khoa học máy tính và cũng là sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ

Bà Grace Murray Hopper là một nhà khoa học máy tính và cũng là sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ

BÀI VIẾT KHÁC