Sao nam Hollywood thu nhập cao nhất thế giới năm 2017

2017-12-05 23:56:40 | Lượt xem 17

Sao nam Hollywood thu nhập cao nhất thế giới năm 2017

1. Dwayne Johnson – 64,5 triệu đô la

 

 

2. Matt Damon – 55 triệu đô la

 

 

3. Tom Cruise – 53 triệu đô la

 

4. Johnny Depp – 48 triệu đô la

 

 

5. Ben Affleck – 43 triệu đô la

 

 

BÀI VIẾT KHÁC