15 ngôi nhà độc đáo trên thế giới được tạo nên từ container tái chế

2018-01-10 23:20:46 | Lượt xem 147

15 ngôi nhà độc đáo trên thế giới được tạo nên từ container tái chế

 

 

 

 

Keetwonen, Amsterdam, Hà Lan

 

 

 

 

 

 

Boucher Grygier House, California, Mỹ

 

 

 

.

Freitag Shop, Zurich, Thụy Sỹ

 

 

 

 

 

2+ Weekend House, Slovenia

 

 

 

 

Redondo Beach House, California, Mỹ

 

 

 

 

 

 

Port-A-Bach, New Zealand

 

 

 

 

 

 

Manifesto House, Chile

 

 

 

 

 

Caterpillar House, Chile

 

 

 

 

 

Container City, Luân Đôn, V.Q Anh

 

 

 

 

 

Cubica Container House, Costa Rica

 

 

 

 

Mill Junction Silos, Johannesburg, Nam Phi

 

 

 

 

 

Audi Scoreboard, Brooklyn, Mỹ

 

 

 

 

 

Hive-inn

 

 

 

 

 

 

Trung tâm mua sắm Trump Tower, Istanbul

 

 

 

 

Old Lady House, New Jersey, Mỹ

 

 

 

 

Tham khảo Wonderful Engineering

BÀI VIẾT KHÁC